Historien

Spesialister på regnskap, lønn, administrasjon og økonomi gjennom 30 år

Bjørg Irene Fjell startet Bjørg Fjell AS i 1985. Da hadde hun jobbet flere år med vikartjenester innen regnskap, økonomi og lønn, og så at kundene hadde behov for en større grad av personlig service enn de tradisjonelle byråene kunne tilby.

Hos oss tilstreber vi at du, enten du er kunde eller jobbsøker, skal ha færrest mulig kontaktpunkt i hele prosessen, ideelt faktisk bare ett. Våre medarbeidere blir derfor etter hvert godt kjent med hver enkelt kunde og jobbsøker. Det er derfor lettere for oss å yte personlig service, og for deg som er kunde eller jobbsøker å få tilbud om skreddersydde løsninger på dine behov og ønsker.

Vi har 30 års erfaring. På hovedkontoret i Oslo, og på kontorene i Drammen og Trondheim, har vi 26 medarbeidere, dels ansatt i administrasjonen, dels som faste eksterne medarbeidere og saksbehandlere.

Bjørg Fjell Rekruttering blir drevet med hjerte og hjerne som drivkraft. Vi har beholdt vår opprinnelige visjon for selskapet, og vi er i dag et av de få norskeide bemanningsbyråene.  

Bjørg Fjell - et annerledes bemanningsbyrå!