Jeg startet Bjørg Fjell AS i 1985. Da hadde jeg jobbet flere år med vikartjenester innen regnskap, økonomi og lønn i et annet bemanningsbyrå. Ideen om et eget selskap vokste langsomt frem, fordi jeg merket at kundene hadde behov for en større grad av personlig service enn det de tradisjonelle byråene kunne tilby.

Hos oss tilstreber vi at du skal ha færrest mulig kontaktpunkt i hele prosessen, ideelt faktisk bare ett. Mine medarbeidere blir derfor etter hvert svært godt kjent med hver enkelt kunde/jobbsøker. Det er derfor lettere for oss å yte personlig service, og for deg som kunde/jobbsøker å få tilbud om skreddersydde løsninger på dine behov.

I dag 26 år etter at selskapet ble stiftet, lever vi i beste velgående, selv i en tid hvor mange sliter blant annet grunnet stor uro i verdens økonomien. På hovedkontor i Oslo, og på kontorene i Drammen og Trondheim har vi 26 medarbeidere, dels ansatt i administrasjonen, og dels som faste eksterne medarbeidere og saksbehandlere.

Jeg har fra dag en drevet selskapet med hjerte og hjerne som drivkraft. Vi har beholdt vår opprinnelige visjon for selskapet, og vi er i dag ett av de få norskeide bemanningsbyråene. Selv om jeg er gründer sitter jeg fremdeles i førersetet.

Her finner du oss; kontorer (se fane venstre side).