Rekrutterings­spesialisten innen økonomi og administrasjon

Vi har rekruttert medarbeidere til alle typer stillinger innen økonomi, regnskap og administrasjon siden 1985. Nå øker vi fokuset på rekruttering av fagspesialister og ledere.

«

Vi i Bjørg Fjell øker nå fokuset på toppleder- og spesialiststillinger.

»

Kristian S. Wold
Daglig leder

Mobil: 91 68 35 15
kristian.wold​@​bjorgfjell.no

Kristian Wold